[REQ_ERR: 403] [KTrafficClient] Something is wrong. Enable debug mode to see the reason. 8 octubre, 2015 – AULA D'ACOLLIDA TERRES DE PONENT

Presentacions

8 octubre, 2015 moon 0

JEANNETTE Hola! Sóc la Jeannette. Tinc 16 anys. Sóc de Guinea. Visc a Mollerussa. Quan vaig arribar a Catalunya no sabia parlar català, era molt […]