[REQ_ERR: 403] [KTrafficClient] Something is wrong. Enable debug mode to see the reason. 6 novembre, 2015 – AULA D'ACOLLIDA TERRES DE PONENT

La Castanyada

6 novembre, 2015 moon 0

Un dels objectius de l’aula d’acollida és conèixer i participar en els projectes al voltant de les festes i tradicions catalanes. Així, l’alumnat ha realitzat […]