[REQ_ERR: 403] [KTrafficClient] Something is wrong. Enable debug mode to see the reason. 3 febrer, 2016 – AULA D'ACOLLIDA TERRES DE PONENT

Recordant…

3 febrer, 2016 moon 0

Durant aquesta setmana els alumnes de l’aula d’acollida han confeccionat cartells sobre diferents aspectes de la llengua, cartells sobre ortografia, morfologia o lèxic. Ells mateixos […]