[REQ_ERR: 403] [KTrafficClient] Something is wrong. Enable debug mode to see the reason. 15 febrer, 2016 – AULA D'ACOLLIDA TERRES DE PONENT

Sabies que…

15 febrer, 2016 moon 0

Sabies que al món es parlen entre 5.000 i 6.000 llengües? Sabies que només s’utilitzen 27 alfabets per escriure les més de 5000 llengües parlades […]