[REQ_ERR: 403] [KTrafficClient] Something is wrong. Enable debug mode to see the reason. setembre de 2016 – AULA D'ACOLLIDA TERRES DE PONENT

Encetem un nou curs

29 setembre, 2016 moon 0

Comencem un nou curs amb moltes ganes d’aprendre, de viure grans experiències… Aquest any la família de l’aula d’acollida ha augmentat  -som gairebé el doble […]