[REQ_ERR: 403] [KTrafficClient] Something is wrong. Enable debug mode to see the reason. 24 març, 2017 – AULA D'ACOLLIDA TERRES DE PONENT

Projecte_llengües maternes

24 març, 2017 moon 0

En motiu del Dia Internacional de les Llengües Maternes celebrat el passat dia 21 de febrer, els alumnes de l’aula d’acollida han realitzat un projecte […]