[REQ_ERR: 403] [KTrafficClient] Something is wrong. Enable debug mode to see the reason. 2 maig, 2017 – AULA D'ACOLLIDA TERRES DE PONENT

Redacció del mes: abril

2 maig, 2017 moon 0

Redacció del mes abril Per Setmana Santa vaig sortir amb els meus amics. A l’aula d’acollida vam acabar el projecte de les llengües maternes. El […]