[REQ_ERR: 403] [KTrafficClient] Something is wrong. Enable debug mode to see the reason. octubre de 2017 – AULA D'ACOLLIDA TERRES DE PONENT

Per començar…

23 octubre, 2017 moon 0

Ens saludem, preguntem com es diu en català, demanem ajuda… A continuació podeu veure tot un seguit de frases que els alumnes que han arribat […]