[REQ_ERR: 403] [KTrafficClient] Something is wrong. Enable debug mode to see the reason. 21 novembre, 2017 – AULA D'ACOLLIDA TERRES DE PONENT

15 accents diacrítics

21 novembre, 2017 moon 0

Com ja és sabut el novembre del 2016 es va publicar la nova Gramàtica de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans. A partir de […]