[REQ_ERR: 403] [KTrafficClient] Something is wrong. Enable debug mode to see the reason. 16 maig, 2019 – AULA D'ACOLLIDA TERRES DE PONENT

vídeopoemes per Sant Jordi

16 maig, 2019 moon 0

Aquest Sant Jordi alguns alumnes de l’aula d’acollida han treballat la poesia; el resultat final, uns vídeopoemes fantàstics. Us en deixem una mostra. Esperem que […]